it politik

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Som uddannelsesinstitution har vi opstillet en it-politik med et forebyggende fokus på sikkerhed i forhold til jeres digitale adfærd i forbindelse med jeres kommende studie.


Ved at logge på vores it-systemer accepterer du automatisk vores it-regler, og at du vil anvende vores it-systemer på en professionel, ansvarlig og hensynsfuld måde - kun til undervisningsmæssige formål.

Trådløst netværk

Skolen og akademiet stiller gratis trådløst netværk til rådighed. Brugernavn og password udleveres ved studiets opstart. Det er ikke tilladt at anvende skolens netværk til tilgå ulovlige streamingtjenester eller udføre andre ulovlige aktiviteter.

Password

Adgang til vores systemer er beskyttet af brugernavn og password. Password er strengt personligt og skal identificere brugeren. Jævnlig udskiftning af adgangskoder og høj kompleksitet er en væsentlig faktor i indsatsen for at forhindre identitetstyveri. Al erfaring viser, at risikoen for identitetstyveri stiger i takt med adgangskodens alder. Dvs. jo længere tid, man bevarer den samme adgangskode, jo større er risikoen for, at den kommer i fremmede hænder.

Politiken indebærer at adgangskoden skal

  • skiftes hver 12. måned men gerne oftere
  • bestå af mindst 8 tegn (den må gerne være længere) – brug evt. hele danske sætninger, som er nemme at huske f.eks. HCAndersensGummisko2
  • bestå af en kombination af små og store bogstaver samt et tal

Koden må ikke indeholde navn eller initialer. Det er ikke muligt at genanvende de sidste 25 adgangskoder. Kontoen bliver låst efter 20 forsøg med forkert password – Kan prøves igen efter 30 min

Brugernavnet og password er strengt personligt, og kodeordet skal derfor holdes hemmeligt, og det må under ingen omstændigheder overdrages til andre.

Når man er logget på et system, må adgangen til systemet ikke efterlades åben eller overlades til andre. Vi anbefaler at man ikke genbruger password til personlige brugeroplysninger og/eller til brug af private tjenester på internettet. Password bør ligeledes ikke skrives ned på papir eller andet ikke krypteret medie.

Hvis du har mistanke om, at dit password er blevet misbrugt, eller at andre har fået kendskab til det, skal it-Servicedesk informeres med det samme, der uden unødig forsinkelse iværksætter automatisk nulstillelse af adgangskoden.

Hvis it-Servicedesk får mistanke om misbrug af adgangskode, bliver denne ligeledes uden unødig forsinkelse automatisk nulstillet. Desuden bliver den konkrete sag anmeldt som et sikkerhedsbrud til skolens GDPR-ansvarlige.

Skift password på: https://mobil.efif.dk/Login.aspx

Virus

Vi anbefaler, at du sikrer, at der er installeret antivirus på din egen pc. Er du i tvivl, kan du kontakte it-Servicedesk for vejledning. Har du mistanke om, at din PC er inficeret med virus, kan du søge hjælp hos it Servicedesk. Vær opmærksom på ikke åbne mails, links eller vedhæftede filer fra ukendte afsendere.

Digital dannelse er et fælles ansvar

Mobning, chikane, krænkelser, deling af billeder uden samtykke via sociale medier samt alle former for hacking, svindel med billetter og handel via digitale medier er absolut forbudt. Aarhus Business College og Erhvervsakademi Aarhus har et stort fokus på, at de studerende kan begå sig sikkert og moralsk i alle situationer, og det er vigtigt at passe på sig selv. I bedes være varsomme ved bl.a. forespørgsler fra ukendte, eller hvis I modtager tvivlsomme links.

Det er en kriminel handling at dele andres billeder/videoer, hvis de ikke har givet samtykke - og det gælder selvfølgelig også billeder/videoer af seksuel karakter. 

Brug af skolens AV-udstyr (f.eks. skærme, Airtames, kabling)

Dette udstyr skal benyttes på en fornuftig og ansvarlig måde, idet beskadigelser af udstyret kan være til gene både for dig selv og alle andre brugere af udstyret. Eventuelle mangler og fejl ved udstyret meddeles til it Servicedesk. Øves der hærværk på opsat udstyr på i klasseværelserne, vil det medføre en advarsel og få økonomisk konsekvens i form af et krav om erstatningspligt.

Brug af udlåns PC'ere

Som udgangspunkt skal du selv medbringe din egen pc. Ved særlige lejligheder er der dog opstillet pc'ere eller udlånes pc'ere. Brugerne må ikke ændre i program- og systemopsætninger på pc'erne. it-afdelingen vil sørge for rutinemæssigt at nedlæse og ajourføre programmer på pc'erne, så pc'ernes funktionalitet er intakt. Alle data på pc'ernes harddiske vil blive slettet. Ønsker du at gemme dine data skal det ske på dit personlige drev, i skyen eller på USB-drev. Når du er færdig med at arbejde med pc'en, skal du logge dig ud og slukke pc'en.

Brug af printere

Skolen og akademiet stiller printere til rådighed ved behov for udskrivning af skolerelaterede materialer. Udskrivning af printjobs sker typisk til den printer på gangen eller på biblioteket. Af miljømæssige hensyn og for at sikre at printet materiale ikke misbruges, er der indført Skyprint med log-on på printerne. Er der problemer med print kontaktes pedellerne eller it Servicedesk.

Data og backup

En brugers data betragtes som denne brugers ejendom – svarende til privat post og papirer. Læsning eller kopiering af en brugers data fra it-systemer og netværk må kun ske med ejerens tilladelse. Husk at gemme i Skyen eller tage backup af data, som ligger lokalt på din pc. Vær opmærksom på, hvad du deler og med hvem, så dine private dokumenter ikke kan misbruges.

Ved uddannelsens ophør, slettes alle data efter en måned og kan ikke genskabes. Ønsker du at beholde data, er det dit eget ansvar at sørge for rettidigt at få kopieret data til egen pc eller harddisk.

E-mail

Du får tildelt en skole e-mail adresse, når du påbegynder dit studie. E-mails er at betragte som personlig post, og du må ikke åbne andres e-mail uden deres samtykke. Ønsker du at få din omdirigeret din e-mail til din egen private e-mail adresse, kan dette gøres på http://studsys.efif.dk. Her kan du også indtaste dit mobiltelefonnummer, så du kan modtage SMS fra skolen.

Tyveri

Vær opmærksom på, at opbevaring af egen pc sker på eget ansvar. Lad ikke din pc ligge uden opsyn. Skolen dækker ikke for tyveri af pc på skolens lokaliteter.

Ansvar

Nærværende regler gælder for alle studerende og kursister på Aarhus Business College og Erhvervsakademi Aarhus.

Overtrædelse af disse regler vil medføre en advarsel og kan medføre midlertidig eller permanent ind­drag­else af retten til at anvende skolens it-systemer. I grove tilfælde vil sagen blive behandlet efter reglerne for disciplinære foranstaltninger, hvilket kan betyde bortvisning fra skolen, og i yderste konsekvens politi­anmeldelse.

Support og vejledninger

Ved it-spørgsmål eller it-problemer kan du kontakte it Servicedesk på telefon 8936 3200 eller e-mail: servicedesk@aabc eller servicedesk@eaaa.dk. Du kan finde vejledninger til at koble på det trådløse net, skolens systemer m.v. på https://it-servicedesk.dk/da/Pages/Default.aspx. Du kan få support til it-relaterede spørgsmål hos it Servicedesk.​

Opdateret: 19. maj 2020, 09:47

 ‭(Hidden)‬ Kontakt